Suv

RX 450h

Từ 4,640,000,000 VNĐ

Mã lực: 308

Tốc độ tối đa: 230

Tăng tốc 100km/h: 7.7s

RX 350L

Từ 4,210,000,000 VNĐ

Mã lực: 290

Tốc độ tối đa: 200

Tăng tốc 100km/h: 7.5s

RX 350

Từ 4,120,000,000 VNĐ

Mã lực: 296

Tốc độ tối đa: 200

Tăng tốc 100km/h: 7.9s

RX 300

Từ 3,180,000,000 VNĐ

Mã lực: 233

Tốc độ tối đa: 200

Tăng tốc 100km/h: 9.3s

NX 300

Từ 2,510,000,000 VNĐ

Mã lực: 235

Tốc độ tối đa: 200

Tăng tốc 100km/h: 7.2

0869862482

Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn